POŘADATELÉ:

Kamera Oko s.r.o.
Sídlo: Vítězné náměstí 774/14 Praha CZ-160 00
IČ: 24728284
DIČ: CZ24728284
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Prague 4, CZ  
Číslo účtu: 5597735001/5500
IBAN: CZ32 5500 0000 0055 9773 5001
BIC/SWIFT: RZBCCZPPXXX 
Je plátcem DPH   

Filmotéka Ostrava o.s.
Sídlo: 28. rijna 23, 702 00 Ostrava
ID: 22875107
Bank. adresa: Komerční banka, Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 107-1638340287/0100
IBAN: CZ2501000001071638340287
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Není plátcem DPH

 

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Vítězné náměstí 774/14

Praha CZ, 160 00

 

KONTAKT:

info@kameraoko.com

 

 

státní fond pro podporu české kinematografie | ministerstvo kultury | norské fondy | ostrava | stará aréna | ačk | imago | bvk
facebook | twitter | newsletter | kariéra | podpořte nás | press | kontakty
© 2009 - 2014 | kamera oko | filmotéka ostrava

Rafting - zájezdy Prague rafting Rafting Slovinsko Bovec